Počet záznamů: 1

Vazba mezi ekonomickou a environmentální dimenzí rozvoje mikroregionu (na příkladu Králicka)

 1. 1.
  0338384 - NHU-N 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Tošovská, Eva
  Vazba mezi ekonomickou a environmentální dimenzí rozvoje mikroregionu (na příkladu Králicka).
  [The links between economic and environmental dimension of microregion development (Králicko as example).]
  Místní společenství Orlicka. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Vajdová, Z.), s. 87-97. ISBN 978-80-7330-170-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
  Klíčová slova: economic development * environmental development * Králicko
  Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa

  Kapitola se věnuje vazbě mezi ekonomickou a environmentální dimenzí žádoucího udržitelného rozvoje mikroregionu Králicko. Daná vazba je demontrována jak na aplikaci principu udržitelného rozvoje ve vztahu k přírodním zdrojům Králicka, tak na legislativě upravující odpovědnost za "ekologickou újmu" a řešení "ekonomické újmy" z titulu ochrany přírody a krajiny. Příspivek akcentuje úlohu místní veřejné správy v těchto procesech.

  Chapter deals with the link between economic and environmental dimensions of desired sustainable development of the microregion Králicko. Such bond is illustrated both in the application of principles of sustainable development in relation to natural resources of the microregion Králicko, and on legislation governing the responsibility for "environmental damage" and handling the "economic harms" under the protection of nature and landscape. Contribution accentuates the role of local public administration in these processes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182170