Počet záznamů: 1

Polyamines during somatic embryo development in Norway Spruce (Picea abies (L.))

 1. 1.
  0338368 - UEB-Q 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Malá, J. - Cvikrová, Milena - Máchová, P. - Martincová, Olga
  Polyamines during somatic embryo development in Norway Spruce (Picea abies (L.)).
  [Polyaminy v průběhu somatické embryogeneze smrku ztepilého.]
  Journal of Forest Science. Roč. 55, č. 2 (2009), s. 75-80 ISSN 1212-4834
  Grant CEP: GA MZe QH82303
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Norway spruce * somatic embryogenesis * putrescine
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví
  www.agriculturejournals.cz/publishedArticle?journal=JFS&volume=55&firstPage=75

  Contents of free polyamines (putrescine, spermidine, and spermine) were determined in different developmental stages of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) somatic embryos. Maturation of somatic embryos was accompanied by the increase in the concentration of spermidine. In the course of desiccation phase the levels of putrescine and spermidine decreased; however the content of spermine increased more than twice. To improve the efficiency of somatic embryogenesis of less responsible genotypes, the application of polyamines into the growth medium is discussed.

  V jednotlivých fázích vývoje somatických embryí smrku ztepilého. bylo provedeno stanovení volných polyaminů (putrescin, spermidin, spermin). Pro fázi maturace somatických embryí byl charakteristický vysoký obsah spermidinu. V průběhu desikace došlo ke snížení obsahu putrescinu a spermidinu a naopak se zdvojnásobil obsah sperminu. V práci je diskutována možnost zeefektivnění metody somatické embryogeneze u méně responsibilního chlumního ekotypu smrku ztepilého pomocí aplikace polyaminů do živných médií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182160