Počet záznamů: 1

Výsledky první etapy výzkumu mezolitické lokality Švarcenberk 7 u Ponědrážky (okr. Jindřichův Hradec)

 1. 1.
  0338323 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šída, P. - Chvojka, O. - Pokorný, Petr
  Výsledky první etapy výzkumu mezolitické lokality Švarcenberk 7 u Ponědrážky (okr. Jindřichův Hradec).
  [Results of the first period of the investigation of the Mesolithic site Švarcenberk 7 by Ponědrážka (district Jindřichův Hradec).]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 22, - (2009), s. 5-16 ISSN 0231-8237
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00020701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Mesolithic * palaeoecology * wet site
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V příbřežní zóně bývalého jezera Švarcenberk se podařilo najít a prozkoumat archeologickou lokalitu datovatelnou do období mezolitu. Jedná se o jednu z mála lokalit svého druhu, neboť jsou zde zachovány zahloubené archeologické objekty.

  In the shoreline zone of the former Lake Švarcenberk, Mesolithic archeological site was investigated. Rare situations with preserved archaeological features were discovered here. In the territory of the Czech Republic, this is a unique site with great potential for future research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182129