Počet záznamů: 1

Vegetation in the Gravettian Period – an Overview

 1. 1.
  0338320 - ARU-G 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Pokorný, Petr
  Vegetation in the Gravettian Period – an Overview.
  [Vegetace v období gravettienu - přehled.]
  The Gravettian of Bohemia. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno, 2009 - (Šída, P.), s. 30-37. Dolnověstonické studie, 17. ISBN 978-80-86023-86-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: palaeolithic * vegetation * palaeoecology
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Recent studies concerning vegetation in the Gravettian period (OIS3) are in contradiction with more traditional view to the period as being so harsh that it could support only open vegetation of so-called "mammoth steppe". This evidence mostly concentrates to the eastern part of Central Europe and show important role of trees. Analogies to this can be recently studied in certain parts of southern Siberia.

  Nejnovější studie o vegetaci v období gravettienu (OIS3) se často dostávají do rozporu s tradičnějšími pohledy na tuto problematiku, rekonstruujícími tzv. "mamutí step". Takové doklady se koncentrují zejména do východní části střední Evropy a ukazují významnou roli některých dřevin. Moderní analogie můžeme hledat zejména v pohořích jižní Sibiře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182127