Počet záznamů: 1

Structural and chemical aspects of HPMA copolymers as drug carriers

 1. 1.
  0338308 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ulbrich, Karel - Šubr, Vladimír
  Structural and chemical aspects of HPMA copolymers as drug carriers.
  [Strukturní a chemické aspekty HPMA kopolymerů jako nosičů léčiv.]
  Advanced Drug Delivery Reviews. Roč. 62, č. 17 (2010), s. 150-166 ISSN 0169-409X
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA AV ČR IAAX00500803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: drug-delivery systems * N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide * polymer drug conjugates
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 13.577, rok: 2010

  Synthetic strategies and chemical and structural aspects of the synthesis of HPMA copolymer conjugates with various drugs and other biologically active molecules are described and discussed in this chapter. The discussion is held from the viewpoint of design and structure of the polymer backbone and biodegradable spacer between a polymer and drug, structure and methods of attachment of the employed drugs to the carrier and structure and methods of conjugation with targeting moieties.

  V práci jsou popsány a diskutovány strategie syntézy a chemické a strukturní aspekty syntézy HPMA kopolymerních konjugátů s různými léčivy a dalšími biologicky aktivními molekulami. Diskuse je vedena z hlediska návrhu struktury a syntézy hlavního polymerního řetězce a spojek mezi léčivem a polymerem, z hlediska struktury a metod připojení léčiva k nosiči a struktury a metod konjugace polymerů s molekulami zajišťujícími cílený transport konjugátu v organizmu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005705