Počet záznamů: 1

Application of ultrasound in electrochemistry - design of experimental arrangement

 1. 1.
  0338305 - UFCH-W 2010 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Klíma, Jiří
  Application of ultrasound in electrochemistry - design of experimental arrangement.
  [Využití ultrazvuku v elektrochemii - návrh experimentálního uspořádání.]
  Book of Abstracts COST Action D32 Final Meeting. Krakow: Department of Chemistry and Technology of Polymers, Krakow University of Technology, 2009, s. 43-44. ISBN 978-83-928784-0-7.
  [COST Action D32 Final Meeting "Chemistry in high-energy microenvironments". Krakow (PL), 30.03.2009-30.03.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: sonoelectrochemistry * sonication * sonochemistry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  Sonication can influence electrochemical processes mainly by several mechanisms. Whereas acoustic streaming can reduce the thickness of diffusion layer to several micrometers, the turbulent movement can reduce it to about 1 micro m. Only the mass transfer enhancement due to microjects can result in a decrease of diffusion layer thickness far under one micrometer up to about 1 micro m. Moreover, pressure pulses evoked by microjects can result in activation of the electrode by removing passivating films and absorbed products from the electrode surface. That is why the generation of the highest possible number of microjects is desirable when an intense sonoelectrochemical effect is wanted.

  Sonikace může ovlivnit elektrochemické procesy několika mechanismy. Zatímco akustické proudění může snížit šířku difuzní vrstvy na několik mikrometrů, turbulence vyvolaná kavitací až na cca 1 mikro m. Zlepšení přenosu hmoty (massi transfer enhancement) vlivem působení mikroskopických střiků (microjects) může snížit difuzní vrstvu pod 1 mikro m až na cca 0,1 mikro m. Mikrostřiky mohou navíc aktivovat (depasivovat) povrch elektrody. Při navrhování experimentálního uspořádání je tedy žádoucí dosáhnout co největšího množství těchto mikrostřiků u povrchu elektrody. K tomu je zapotřebí co nejvyšší intenzity ultrazvuku v okolí pracovní elektrody.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182115