Počet záznamů: 1

Anodic stripping voltammetry using graphite composite solid electrode

 1. 1.
  0338295 - UFCH-W 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Navrátil, Tomáš - Barek, J. - Kopanica, Miloslav
  Anodic stripping voltammetry using graphite composite solid electrode.
  [Anodická rozpouštěcí voltametrie při použití uhlíkové kompozitní elektrody.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, 11-12 (2009), s. 1807-1826 ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400806; GA ČR GA203/07/1195; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Graphite composite solid electrode * voltammetry * metals
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009

  A graphite (carbon) composite solid electrode, prepared from graphite powder and epoxy resin, was used as a working electrode for anodic stripping voltammetry of lead under the presence of the other deposited metals. The underpotential deposition effect, which appears at metallic electrodes, was clearly observed on this type of electrode as well.

  Grafitová (uhlíková) kompozitní pevné elektrody, zhotovená z grafitového prášku a epoxidové pryskyřice, byla použita jako pracovní elektroda pro anodickou rozpouštěcí voltametrii olova za přítomnosti jiných kovů. Jev Underpotential deposition, který je registrován na kovové elektrodě, byl zřetelně pozorován též na tomto typu elektrody.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182110