Počet záznamů: 1

Dynamic monitoring of cellular remodeling induced by the transforming growth factor-beta1

 1. 1.
  0338292 - BFU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Staršíchová, Andrea - Kubala, Lukáš - Lincová, Eva - Pernicová, Zuzana - Kozubík, Alois - Souček, Karel
  Dynamic monitoring of cellular remodeling induced by the transforming growth factor-beta1.
  [Dynamické sledování buněčné remodelace indukované transformujícím růstovým faktorem-beta1.]
  Biological Procedures Online. Roč. 11, č. 1 (2009), s. 316-324 ISSN 1480-9222
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/07/0834
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: real-time cell analysis * cell plasticity * epithelial-mesenchymal transition
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 0.750, rok: 2009

  We report on application of a real-time noninvasive system for dynamic monitoring of cellular plasticity. Changes of cell impedance profile recorded as cell index were paralleled with cytoskeleton rebuilding and induction of epithelial-mesenchymal transition and negatively correlated with cell proliferation.

  Článek pojednává o aplikaci neinvazivního systému pro dynamické sledování buněčné plasticity v reálném čase. Změny v profilu buněčné impedance byly doprovázeny přestavbou cytoskeletu a indukcí epiteliálně-mesenchymálního přechodu a negativně korelovaly s buněčnou proliferací.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182107