Počet záznamů: 1

In-depth study of the human follicular fluid for a diagnostic / prognostic marker of ovarian hyperstimulation syndrome

 1. 1.
  0338289 - UZFG-Y 2010 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jarkovská, Karla - Martinková, Jiřina - Skalníková, Helena - Hrabáková, Rita - Halada, Petr - Kavan, Daniel - Gadher, S. J. - Kovářová, Hana
  In-depth study of the human follicular fluid for a diagnostic / prognostic marker of ovarian hyperstimulation syndrome.
  [Studie o folikulární tekutině, jako marktu hyperstimulačního syndromu lidských vaječníků.]
  3rd EuPA Congress Clinical Proteomics. Veszprem: OOK-PRESS Kft, 2009 - (Marko - Varga, G.; Laurell, T.), s. 243-245. ISBN 978-963-86156-4-0.
  [3rd EuPA Congress Clinical Proteomics. Stockholm (CH), 14.06.2009-17.06.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS500450568; GA MŠk LC07017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: human folicular fluid * ovarian hyperstimulation syndrome * gel elctrophoresis
  Kód oboru RIV: FK - Gynekologie a porodnictví

  Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is a serious complication of in vitro fertilisation therapy using hormonal stimulation of ovaries. Current diagnosis is not sufficient and could be significantly improved if a protein biomarker(s) could be identified in patient follicular fluid (HFF). In search for new potential diagnostic and prognostic biomarker(s) of OHSS we have used a combination of immunoaffinity depletion, 2-D LC and 2-DE to obtain 2D protein profiles of HFF from OHSS positive and OHSS negative women. The protein maps were evaluated using software tools and protein spots or bands significantly increased or decreased in HFF of OHSS positive and OHSS negative women were identified using MS. In total, we identified 20 proteins and 3 of them were shared between two different 2D technologies. Most of the identified proteins belong to different functional groups including the complement cascade, transport, blood coagulation, acute phase response and inflammation.

  hyperstimulační syndrom vaječníků je Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) je vážná komplikace in vitro fertilizace za použití hormonální stimulace vaječníků. Současné možnosti diagnózy jsou nedostatečné a mohly by být znatelně vylepšeny identifikací proteinového biomarkeru ve folikulární tekutině (HFF) pacientky. V hledání nových potencionálních biomarkerů pro diagnózu či prognózu OHSS jsme použili kombinaci imunoafinitní deplede, 2-D LC a 2-D E pro získání proteinových profilů HFF jak OHSS pozitivních, tak OHSS negativních pacientek. Proteinové mapy byly softwarově vyhodnoceny a signifikantně zvýšené či snížené proteinové spoty či bandy byly identifikovány pomocí MS. Celkově jsme identifikovali 20 proteinů, z toho 3 byly společné pro obě 2D techniky. Většina nalezených proteinů náleží pouze do několika funkčních skupin jako komplementová kaskáda, transportní proteiny, proteiny účastnící se koagulace, akutní fáze a zánětlivé odpovědi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182104