Počet záznamů: 1

Život na neolitickém sídlišti

 1. 1.
  0338287 - ARU-G 2010 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
  Pavlů, Ivan
  Život na neolitickém sídlišti.
  [Life on a Neolithic site.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2009. 349 s. ISBN 978-80-87365-22-9
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/0623
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Neolithic * site * Bylany
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Život na neolitickém sídlišti Bylany je popsán na základě situační analýzy artefaktů.

  Life on the Neolithic site of Bylany is described with the help of a situational analysis of artefacts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182102