Počet záznamů: 1

13C and 15N isotopic data on grinding stones from the Guvecinkayasi site, Turkey

 1. 1.
  0338285 - ARU-G 2010 RIV TR eng J - Článek v odborném periodiku
  Pavlů, Ivan - Gülçur, S. - Jačková, I. - Buzek, F.
  13C and 15N isotopic data on grinding stones from the Guvecinkayasi site, Turkey.
  [Data izotopů 13C a 15N na drtidlech z lokality Guvecinkayasi, Turecko.]
  Anatolia Antiqua. Roč. 17, - (2009), s. 19-30. ISBN 2-906053-93-7. ISSN 1018-1946
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Chalcolithic * grinding stones * Turkey
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Analytical results of carbon and nitrogen isotopic composition in sediments from middle Chalcolithic site in Anatolia are published. They support an idea of possible ascribing such materials to original materials processed in crushing tools.

  Publikovány jsou výsledky analýzy isotopů uhlíku a dusíku ze sedimentů na středně chalkolitickém sídlišti v Anatolii. Potvrzují hypotézu o předpokládaných materiálech, které byly na těchto drtičích zpracovávány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182100