Počet záznamů: 1

Results of Joint Experiments and other IAEA activities on research using small tokamaks

 1. 1.
  0338250 - UFP-V 2010 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Brotánková, Jana - Dejarnac, Renaud - Dufková, Edita - Ďuran, Ivan - Hron, Martin - Sentkerestiová, Jana - Stöckel, Jan - Weinzettl, Vladimír - Zajac, Jaromír
  Results of Joint Experiments and other IAEA activities on research using small tokamaks.
  [Výsledky Společných experimentů a dalších IAEA aktivit v oblasti výzkumu prováděného na malých tokamacích.]
  Nuclear Fusion. Roč. 49, č. 10 (2009), s. 104026-104026 ISSN 0029-5515.
  [IAEA Fusion Energy Conference/22nd./. Geneva, 13.10.2008-18.10.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100430504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Tokamak * probe diagnostics * sheared flows * edge plasma * turbulence
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 4.270, rok: 2009
  http://iopscience.iop.org/0029-5515/49/10/104026

  This paper presents an overview of the results obtained during the Joint Experiments organized in the framework of the IAEA Coordinated Research Project on ‘Joint Research Using Small Tokamaks’ that have been carried out on the tokamaks CASTOR at IPP Prague, Czech Republic (2005), T-10 at RRC ‘Kurchatov Institute’, Moscow, Russia (2006), and the most recent one at ISTTOK at IST, Lisbon, Portugal, in 2007. Experimental programmes were aimed at diagnosing and characterizing the core and the edge plasma turbulence in a tokamak in order to investigate correlations between the occurrence of transport barriers, improved confinement, electric fields and electrostatic turbulence using advanced diagnostics with high spatial and temporal resolution. The first Joint Experiments have clearly demonstrated that small tokamaks are suitable for broad international cooperation to conduct dedicated joint research programmes.

  Článek dává přehled výsledků ze Společných experimentů pořádaných v rámci IAEA Koordinovaných Výzkumných Projektů „Společný výzkum na malých tokamacích“, které byly provedeny na tokamacích CASTOR v Praze, České Republice (2005), T-10 v Kurčatově ústavu v Moskvě, Rusko (2006) a nejnovější na ISTTOKu v Lisabonu, Portugalsko (2007). Experimentální program byl zaměřen na diagnostiku a charakteristiku turbulencí v centrálním a okrajovém plazmatu tokamaku zaměřenou na zkoumání korelací mezi výskytem transportních bariér, zlepšeného udržení, elektrických polí a elektrostatické turbulence. K měření byly použity pokročilé diagnostiky s vysokým prostorovým a časovým rozlišením. První Společný Experiment jasně prokázal vhodnost malých tokamaků pro cílené experimenty s širokou mezinárodní účastí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182078