Počet záznamů: 1

Magnetic anisotropy of UFe.sub.6./sub.Al.sub.6./sub..

 1. 1.
  0338244 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Andreev, Alexander V.
  Magnetic anisotropy of UFe6Al6.
  [Magnetická anisotropie UFe6Al6..]
  Physica. B. Roč. 404, č. 19 (2009), s. 2978-2980 ISSN 0921-4526
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/0339
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: uranium intermetallics * ThMn12-type structure * ferromagnetism * magnetic anisotropy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.056, rok: 2009

  A comparative study of magnetization in UFe6Al6 and LuFe6Al6 single crystals gives clear evidence for the magnetic state of uranium in UFe6Al6. Both compounds exhibit the easy-plane type of magnetic anisotropy, however, the anisotropy energy in UFe6Al6 exceeds by an order of magnitude that in LuFe6Al6. Anisotropy within the easy plane in the ferromagnetic state and anisotropy in the paramagnetic range, both absent in LuFe6Al6, are observed in UFe6Al6.

  Srovnávací studie magnetizací monokrystalů UFe6Al6 a LuFe6Al6 je jasným důkazem magnetického stavu uranu v UFe6Al6. Obě sloučeniny mají magnetickou anisotropii typu snadné roviny, avšak energie anizotropie v UFe6Al6 je o řád větší než v LuFe6Al6. Anisotropie ve snadné rovině u UFe6Al6 byla pozorována jak ve ferromagnetickém stavu tak v paramagnetické oblasti, tato anizotropie však v LuFe6Al6 není.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182074