Počet záznamů: 1

Microwave Photochemistry V: Low-Pressure Batch and Continuous-Flow Microwave Photoreactors with Quartz Mercury Electrodeless Discharge Lamps. Photohydrolysis of Mono-Chloroacetic Acid

 1. 1.
  0338229 - UCHP-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Církva, Vladimír - Relich, Stanislav - Hájek, Milan
  Microwave Photochemistry V: Low-Pressure Batch and Continuous-Flow Microwave Photoreactors with Quartz Mercury Electrodeless Discharge Lamps. Photohydrolysis of Mono-Chloroacetic Acid.
  [Mikrovlnná fotochemie V: Nízkotlaký vsádkový a průtokový mikrovlnný fotoreaktor s křemennými rtuťovými bezelektrodovými výbojkami. Fotohydrolýza mono-chloroctové kyseliny.]
  Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Roč. 85, č. 2 (2010), s. 185-191 ISSN 0268-2575
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/1212
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: microwave * photochemistry * mono-chloroacetic acid
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 1.818, rok: 2010

  Low-pressure batch and continuous-flow microwave photoreactors were equipped with microwave powered quartz mercury electrodeless discharge lamps (Hg-EDLs). Photohydrolysis of aqueous mono-chloroacetic acid (MCAA) into hydroxyacetic acid and HCl was chosen as the model reaction to evaluate these photoreactors. The effects of operational parameters on the MCAA photolysis through a UV/MW process were investigated.

  Nízkotlaký vsádkový a průtokový mikrovlnný fotoreaktor byl opatřen křemennými rtuťovými bezelektrodovými výbojkami (Hg-EDLs). Fotohydrolýza vodného roztoku mono-chloroctové kyseliny (MCAA) na hydroxyoctovou kyselinu a HCl byla vybrána jako modelová reakce s cílem ohodnotit tyto fotoreaktory. Zkoumán byl vliv operačních parametrů na fotolýzu MCAA v UV/MW procesu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182065