Počet záznamů: 1

The history of the preservation and restoration of the Jena Codex

 1. 1.
  0338212 - MSUA-W 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Brodský, Pavel
  The history of the preservation and restoration of the Jena Codex.
  [Dějiny dochování a restaurování Jenského kodexu.]
  The Jena Codex. Commentary. Praha: Gallery, 2009 - (Boldan, K.; Brodský, P.; Dragoun, M.; Hlaváček, I.; Homolková, M.; Mutlová, P.; Studničková, M.; Stejskal, K.; Šmahel, F.; Vlk, M.), s. 43-56. ISBN 978-80-86990-99-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: codicology * manuscript * Jena Codex
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Jena Codex is not only a subject of research it is also an original material record with its own history dated from the beginning of the 16th century. The long-time interest in it showed negative results and its bad physical state initiated efforts to restore it. Nevertheless, technical problems seemed for some time badly soluble, and the conservator works were successful only in 1981-1983 and in 1985 when the binding was restored in the craft room of the National Museum Library in Prague.

  Jenský kodex je nejen předmětem vědeckého bádání; je to i originální hmotná památka se svou vlastní historií. Kodex vznikl počátkem 16. století a záhy po svém vzniku se dostal do Německa. Do povědomí české vědy vstoupil koncem 18. století. Prudký nárůst zájmu nastal po předání rukopisu do Národního muzea roku 1951. Teprve po létech se ukázaly stinné stránky této aktivity; špatný stav, v němž byl kodex předán do Prahy, se dále zhoršoval. Roku 1975 se proto objevila myšlenka na jeho konzervaci a následné faksimilované vydání; technické obtíže se však ukázaly v dané chvíli neřešitelnými. Jednání o konzervaci byla obnovena až koncem roku 1980, kdy se podařilo najít vhodné restaurátory; vlastní restaurátorské práce pak proběhly velmi úspěšně v letech 1981-1983. Vazba pak byla restaurována roku 1985 v konzervační dílně Knihovny Národního muzea.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182049