Počet záznamů: 1

Bibliography

 1. 1.
  0338209 - MSUA-W 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Brodský, Pavel
  Bibliography.
  [Bibliografie.]
  The Jena Codex. Commentary. Praha: Gallery, 2009 - (Boldan, K.; Brodský, P.; Dragoun, M.; Hlaváček, I.; Homolková, M.; Mutlová, P.; Studničková, M.; Stejskal, K.; Šmahel, F.; Vlk, M.), s. 201-204. ISBN 978-80-86990-99-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: codicology * manuscript * Jena Codex
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Jena Codex is known by scholarly public from the 18th century and there is rich professional literature on it from many aspects - historical, codicological, paleographical, theological or from the history of arts; its list is given in the article. However, the list is not limited to the problems of Jena Codex, it covers broader context if it could help in the study of codex.

  Jenský kodex je již od 18. století znám odborné veřejnosti, takže o něm vznikla četná odborná literatura, a to z nejrůznějších aspektů (historického, kodikologického, paleografického, teologického, uměnovědného), jejíž soupis je zde uveden. Soupis se neomezuje jen na problematiku samotného Jenského kodexu, ale zabírá širší souvislosti, pokud mohou při studiu pomoci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182046