Počet záznamů: 1

Srovnání Vznešenosti přirozenosti a Vznešenosti přírody M. Z. Poláka

 1. 1.
  0338192 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ibrahim, Robert
  Srovnání Vznešenosti přirozenosti a Vznešenosti přírody M. Z. Poláka.
  [A Comparison of M. Z. Polák's Vznešenost přirozenosti and Vznešenost přírody.]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 5 (2009), s. 651-662 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Polák, Milota Zdirad
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá srovnáním Vznešenosti přirozenosti Miloty Zdirada Poláka (1788-1856) publikované v prvním ročníku Hromádkových Prvotin pěkných umění (1813) a Vznešenosti přírody od téhož autora (knižně 1819). Porovnání obou textů ukázalo nejen to, kolik veršů bylo z Vznešenosti přirozenosti do Vznešenosti přírody přejato a jak se v tomto ohledu od sebe jednotlivé zpěvy liší, ale také podstatný ideový rozdíl obou skladeb. Podrobný rozbor potvrdil, že systematické nahrazování výrazů označujících nebo konotujících Boha/Tvůrce výrazem příroda je možné sledovat nejen v podtitulech obou skladeb (V slávozpěvích na tvorce x Lyrická báseň v šesti zpěvích), ale v celém textu Vznešenosti přírody. Jedná se o záměrné oslabení religióznosti básně. Vzhledem k Jungmannově obdobné metodě při překládání Chateubriandovy Ataly rovněž vyvstává otázka po míře Jungmannova vlivu na konečné znění Vznešenosti přírody.

  The paper is a comparison of M. Z. Polák's Vznešenost přirozenosti published in the first volume of Hromádka's Prvotiny pěkných umění in 1813 and Vznešenost přírody published as a book in 1819. A comparison of the two texts demonstrates not only how many lines were taken from Vznešenost přirozenosti for Vznešenost přírody and how in that respect the individual canti differ from one another, but also shows the substantial ideational difference in the two works. Analysis confirms that the systematic substitution of expressions denoting or connoting God/the Creator with the word 'Nature' is clear not only in the subtitle of the two compositions (V slávozpěvích na tvorce/In Hymns to the Creator x Lyrická báseň v šesti zpěvích/A Lyric Poem in Six Canti), but also throughout Vznešenost přírody. This has to do with an intentional toning down of the religiousness of the poem. (Josef Jungmann took a similar approach when translating Chateubriand's Atala (1801; Cz. 1805).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182032