Počet záznamů: 1

Radiation-induced tetramer-to-dimer transition of Esterichia coli lactose repressor

 1. 1.
  0338179 - UJF-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Goffinont, S. - Davídková, Marie - Spotheim-Maurizot, M.
  Radiation-induced tetramer-to-dimer transition of Esterichia coli lactose repressor.
  [Radiačně indukovaná změna tetrameru na dimer represoru laktózy EcoLi.]
  Biochemical and Biophysical Research Communications. Roč. 386, č. 2 (2009), s. 300-304 ISSN 0006-291X
  Grant CEP: GA MŠk OC09012
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: protein * DNA * radiation * oxidation * tetramer * dimer * lactose repressor
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.548, rok: 2009

  Upon in vitro gamma-irradiation the lac repressor losses its ability to bind the operator DNA sequence due to damage of its DNA-binding domains.

  Vlivem gama ozáření ztrácí lac represor schopnost vázat DNA operátor v důsledku poškození jeho DNA vazebných domén.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182021