Počet záznamů: 1

Cell structural modifications in insects at low temperatures

 1. 1.
  0338147 - BC-A 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Košťál, Vladimír
  Cell structural modifications in insects at low temperatures.
  [Modifikace buněčných struktur u hmyzu za nízkých teplot.]
  Low Temperature Biology of Insects. Cambridge: Cambridge University Press, 2010 - (Denlinger, D.; Lee, R.), s. 116-140. ISBN 978-0-521-88635-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Insects
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie

  Cells of poikilotherm organisms are subjected to a whole range of variation in environmental temperature and have evolved powerful responses to cope with daily and seasonal temperature fluctuations. This chapter deals with the acclimatory changes of the basic cell structural components such as biological membranes, cytoskeleton, organelles (mitochondria) and large (nucleo-) protein complexes, which were observed in preparation for, or in a direct response to, a decline of environmental temperature in insects. The main focus will be on biological membranes because this information is by far the most complete, and the situation in insects may be compared to knowledge on fish and other poikilotherms.

  Buňky různých poikilotemních organismů jsou vystaveny celému rozpětí teplot biosféry a také výrazným fluktuacím teplot na denním a sezónním základě. Tato kapitola pojednává o aklimačních změnách základních buněčných ztruktur (jako jsou biologické membrány, cytoskelet, organely a nukleoproteinové komplexy), jež byly pozorovány u hmyzu jako odpověď na pokles teplot prostředí. Hlavní pozornost je věnována membránám. Jednak proto, že suma publikovaných informací je pro ně nejobsáhlejší a také proto, že situace u hmyzu může být porovnávána s dostupnými znalostmi o aklimaci ryb a jiných poikilotermů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181999