Počet záznamů: 1

Karel Kramář mezi národem a politickou stranou

 1. 1.
  0338144 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doubek, Vratislav
  Karel Kramář mezi národem a politickou stranou.
  [Karel Kramář between the nation and the party.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 670-679 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Karel Kramář, politik, vůdce strany a československý státník, byl jedním z nejvýznamnějších politických osobností české liberálně-nacionální orientace. Jako politik vstoupil do veřejné sféry v době, kdy byla tato orientace vyčerpána. Studie se pokouší ukázat Kramářovo neúspěšné úsilí prosazovat národní myšlenku jako jednotící sílu a současně základ politické koncepce strany na přelomu 19. a 20. století. Text analyzuje Karla Kramáře jako energického politika zastaralé koncepce.

  Karel Kramář, a politician, party leader, Czechoslovak statesman, was one of the most significant political personalities of the Czech liberal-national orientation. As a politician he entered the public sphere at a time, when this orientation was exhausted. The study attempts to show Kramář's abortive struggle to enforce the national idea as a unifying force of his party political manifesto at the turn of the 19th and the 20th centuries. The paper tries to analyze the role Kramář played as a vigorous politician of an outdated manifesto.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181997