Počet záznamů: 1

Karel Kramář v Masarykových anonymních textech a polemikách po roce 1918

 1. 1.
  0338141 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vašek, Richard
  Karel Kramář v Masarykových anonymních textech a polemikách po roce 1918.
  [Karel Kramář in Masaryk's anonymous texts and polemics after 1918.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 441-462 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * Masaryk, T. G.
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek se zabývá Masarykovou publicistickou činností po roce 1918, tedy články a komentáři, které uveřejnil již jako prezident. Jelikož jeho úřad mu neumožňoval zaujmout otevřená stanoviska ke všem tématům, zvláště politickým, uchyloval se často k anonymním článkům a polemikám. Tato studie se zaměřuje zvláště na texty, ve kterých se Masaryk zabýval osobou Karla Kramáře, jeho politikou, resp. politikou Kramářovy Národní demokracie. Masarykovy texty jsou pojednány většinou tématicky, protože k řadě důležitých témat (např. k československé zahraniční politice) se prezident opakovaně vracel. V příspěvku jsou také komentovány relevantní reakce Karla Kramáře a dalších autorů, což umožňuje komplexnější pohled na zapojení T. G. Masaryka do četných dobových sporů a polemik.

  The contribution describes Masaryk’s publishing after 1918, i.e. articles and comments published by T. G. Masaryk as President. Since his office made it impossible for him to take open stands on various issues, the President often published his views under various pseudonyms or anonymously. The paper focuses especially on texts in which he expressed his views on Karel Kramář and his politics, or on the National Democratic Party led by Kramář. Masaryk’s polemical essays are discussed mostly topically since Masaryk repeatedly resumed important issues (for example, the direction of Czechoslovak foreign policy). The paper also reviews relevant reactions of Karel Kramář and of other authors, to provide a comprehensive picture of the journalistic involvement of T. G. Masaryk in contemporary dispute.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181994