Počet záznamů: 1

"Tak zabili a rozsekali dr. Kramáře ... a utratili život prof. Masaryka": poznámky ke vztahu T. G. Masaryka ke Karlu Kramářovi za první světové války

 1. 1.
  0338137 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hájková, Dagmara
  "Tak zabili a rozsekali dr. Kramáře . a utratili život prof. Masaryka": poznámky ke vztahu T. G. Masaryka ke Karlu Kramářovi za první světové války.
  ["So they killed and hacked to pieces dr. Kramář . and took life of prof. Masaryk": Notes on the attitudes of T. G. Masaryk to Karel Kramář during the World War I.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 336-343 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * Masaryk, T. G.
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek se zabývá vztahem T. G. Masaryka, představitele československého zahraničního odboje za první světové války k druhé významné osobnosti českého odboje Karlu Kramářovi. Jejich osobní vztahy na počátku války nebyly dobré a navíc měli rozdílné vize a přístupy k řešení postavení českého národa v této konflagraci. Masaryk obtížně nesl, že se Kramář k němu nepřipojil v exilu a v soukromí byl k němu velmi kritický. Odbojová propaganda dokázala však dobře využít Kramářova procesu, i když sám Masaryk se výrazně nesnažil ovlivnit světové veřejné mínění, aby byl Kramář amnestován. Oba se stali díky své válečné činnosti národními hrdiny a vůdci, ale pouze Masaryk dokázal tento vklad náležitě zúročit. Příspěvek mimo jiné čerpá z dosud nepublikovaných Benešových válečných diářů.

  The contribution is focused on the relationship of T. G. Masaryk, as a representative of the Czechoslovak resistance in exile during the World War I, towards Karel Kramář, the other significant personality of the Czech resistance. At the beginning of the war their personal relations were far from satisfactory, including their substantial differences in the outlook on the future status and position of the Czech nation. It was very disappointing for Masaryk, that Kramář did not join him in exile. In private he was very critical of Kramář. The campaign of the resistance movement skillfully used the fact that Kramář was put on trial and sentenced to death. Masaryk himself did not make a significant effort to influence the public opinion to free Kramář. Thanks to their war activities both became national heroes and leaders, but only Masaryk was able to build successfully on this foundation. The contribution uses Beneš´s war diaries which were not yet published.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181990