Počet záznamů: 1

Karel Kramář a česká lobby ve Vídni. Ke vztahu Karla Kramáře a Eduarda Alberta

 1. 1.
  0338135 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kokešová, Helena
  Karel Kramář a česká lobby ve Vídni. Ke vztahu Karla Kramáře a Eduarda Alberta.
  [Karel Kramář and the Czech lobby in Vienna. Relations of Karel Kramář to Eduard Albert.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 163-176 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/0239
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * Albert, Eduard
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie sleduje Kramářovo zapojování do české politiky a navazování kontaktů s tzv. českou lobby ve Vídni. Zaměřuje se na období vymezené lety 1886-1900. Tedy na dobu od Kramářova návratu ze studijních cest, kdy se usadil ve Vídni, do roku 1900, kdy zemřel Kramářův přítel Eduard Albert. Kramář, kterému při vstupu do české politiky pomohla tato přední postava české lobby ve Vídni, se nakonec sám stal jejím významným členem a prosazoval v politickém centru monarchie české zájmy.

  The major theme of the study is the gradual involvement of Kramář into Czech politics and in making connections with so-called Czech lobby in Vienna. It focuses on the period between 1886, when Kramář returned from his study trips, and 1900, when his friend Eduard Albert died. Albert, as a prominent member of the Czech lobby in Vienna, was a great help to Kramář, when entering Czech politics. Gradually, Kramář became a significant member of the Czech lobby in Vienna, where he fostered Czech interests.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181988