Počet záznamů: 1

Hydrometeorologická služba Armády České republiky v období 1918-2009

 1. 1.
  0338121 - UFA-U 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Flajšman, M. - Štekl, Josef
  Hydrometeorologická služba Armády České republiky v období 1918-2009.
  [Hydrometeorological service of the Czech Republic army in the period 1918-2009.]
  1. - Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2009. 375 s. ISBN 978-80-7278-517-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Czech Republic * army * hydrometeorological service * military meteorology
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  První ucelená devadesátiletá historie vojenské povětrnostní , později hydrometeorologické služby na území Československa, později Česka. Je popsán vývoj pracovních metod, přístrojového, později počítačového vybavení, přenosu meteorologických dat, organizační struktury služby, vojenského školství a výzkumu a vztahu s civilní hydrometeorologickou službou. Časově je historie rozdělena na etapu vzniku služby, období 1919-39, období válečného ohrožení státu a období po roce 1945. Jedna kapitola je věnována významným osobnostem, které se zúčastnily odboje a které se zasloužily o rozvoj vojenské povětrnostní služby.

  It is the first complete historical survey of the ninety years of military weather service, later called as hydrometeorological service, in the territory of Czechoslovakia, later of the Czech Republic. The evolution of operating methods, equipment, methods of meteorological data transmission, organization structure, military education and research and of the relationship with civil hydrometeorological service is described. The history is divided into the initiatory period of 1919-39, the period of Word War II and the period after the year 1945. One chapter addresses the important individuals that participated in resistance during the World War II and that had merit in the progress of military weather (hydrometeorological) service.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181977