Počet záznamů: 1

Přehled výsledků dosavadního archeologického průzkumu areálu cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory

 1. 1.
  0338116 - ARU-G 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Velímský, Filip
  Přehled výsledků dosavadního archeologického průzkumu areálu cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory.
  [The summary of results of the present archaeological excavations in the area of the Cistercian cloister in Sedlec by Kutná Hora.]
  Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní symposium, Kutná Hora, 18.–20. září 2008. Praha: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009 - (Lomičková, R.), s. 385-398. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium, 10. ISBN 978-80-87258-22-4.
  [Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Kutná Hora (CZ), 18.09.2008-20.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Cistercians * cloister * archaeology * architecture * Middle Ages * Sedlec
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek přináší stručné shrnutí výsledků série záchranných archeologických výzkumů, které v letech 2004–2008 proběhly u konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. Autor se v textu blíže věnuje zejména dvěma novým, pro dějiny stavby klíčovým zjištěním, konkrétně nálezu depotu mincí pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského, který datuje ukončení stavby věnce kaplí, uzavírajícího na východě stavbu konventního kostela, nejpozději v průběhu 2. desetiletí 14. století a odkrytí části doposud neevidované stavby, s největší pravděpodobností staršího románského konventního kostela.

  The article is a brief summary of results of the rescue archaeological excavations near the convent church of the Assumption of Virgin Mary in the area of the Cistercian convent in Sedlec by Kutná Hora in years 2004-2008. The author focuses mainly on two new discoveries, which are crucial for the building history, concretely on the coin depot containing Prague Gross of Václav II. and Jan Lucemburský, dating the completion of the chapels in the east side of the convent church to the 2nd decade of 14th century at the latest, and on the partial uncovering of so far unregistered building, with high probability an older Romanesque convent church.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181973