Počet záznamů: 1

Souvisí název místa s jeho větrným potenciálem?

 1. 1.
  0338109 - UFA-U 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štekl, Josef - Chládová, Zuzana
  Souvisí název místa s jeho větrným potenciálem?.
  [Is the name of the site connected with the wind potential?.]
  Meteorologické zprávy. Roč. 62, č. 6 (2009), s. 179-186 ISSN 0026-1173
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: wind potential * Czech lands * boundary layer models * local names
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Pro 57 míst na území Čech, jejichž název je odvozen od slova „vítr“, byly spočítány průměrné roční rychlosti větru pomocí tří numerických modelů mezní vrstvy atmosféry (dynamického, statistického a hybridního). Hodnoty průměrné rychlosti větru v těchto místech byly porovnány s průměrnými rychlostmi větru synopticky homogenních oblastí, s průměrnou rychlostí větru v nejbližším okolí těchto míst a s průměrnou rychlostí meteorologických stanic ve stejné nadmořské výšce. Prokázalo se, že modelové rychlosti větru jsou ve všech případech větší než průměrné rychlosti větru v synopticky homogenních oblastech, že jsou v závislosti na nadmořské výšce o 1 až 1,5 m/s vyšší než průměrné rychlosti určené ze všech meteorologických stanic a v 93 % jsou průměrné roční rychlosti větru v hodnocených pozicích vyšší než tento parametr v okolí pozice.

  For 57 sites with exact geographical positions, which were situated mainly at the Czech land and which names were connected with strong wind flow, were calculated mean annual wind speed using three numerical models (dynamical, statistical, hybrid). The values were compared with mean wind speed in synoptic homogenous areas, with mean wind speed in the surrounding of sites and with mean wind speed at all meteorological stations in dependence on their altitude. The results show that most of studied sites fulfill the condition connected with their name.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181967