Počet záznamů: 1

O niektórych zagadnieniach stosunków między Polską i Czechosłowacją w latach 1945-1949

 1. 1.
  0338089 - HIU-Y 2010 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
  Friedl, Jiří
  O niektórych zagadnieniach stosunków między Polską i Czechosłowacją w latach 1945-1949.
  [On some issues concerning the relations between Poland and Czechoslovakia in the years 1945-1949.]
  Prace Komisji Środkowoeuropejskiej. Roč. 17, - (2009), s. 57-72 ISSN 1233-0558
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czechoslovakia * Poland * Political relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Artykuł zajmuje się wybranymi aspektami stosunków między Czechosłowacją i Polską w latach 1945-1949. Uwagę zwrócono zwłaszcza na rolę kontaktów między komunistami czechosłowackimi i polskimi oraz Związku Radzieckiego przy rozstrzygnięciu sporów terytorialnych.

  The article deals with selected aspects of relations between Czechoslovakia and Poland in the years 1945-1949. The attention is attended to the role of contacts between Czechoslovak and Polish communists and the Soviet Union while solving the territorial disputes of the both states.

  Článek se zabývá vybranými aspekty vztahů mezi Československem a Polskem v letech 1945-1949. Pozornost je věnována zejména roli kontaktů mezi československými a polskými komunisty a Sovětského svazu při řešení územních sporů obou států.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181950