Počet záznamů: 1

Diabetes and thyroid hormones affect connexin-43 and PKC-ε expression in rat heart atria

 1. 1.
  0338071 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Mitašíková, M. - Lin, H. - Soukup, Tomáš - Imanaga, I. - Tribulová, N.
  Diabetes and thyroid hormones affect connexin-43 and PKC-ε expression in rat heart atria.
  [Ovlivnění exprese konexinu 43 a PKC-ε v atriích potkana diabetem a tyroidními hormony.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 2 (2009), s. 211-217 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA304/05/0327; GA ČR(CZ) GA304/08/0256
  Grant ostatní:EC(XE) LSH-CT-2004-511978; VEGA(SK) 2/6064/27; APVV(SK) 51-059505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: diabetes * triiodothyronine * atrial fibrillation
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  Cx43 expression was significantly increased after the treatment with T3 and in the acute diabetes. Both in diabetes and after T3 treatment the phosphorylation ofCx43 isoforms was markedly suppressed compared to the nondiabetic and T3-untreated controls. Such a down-regulation was less pronounced in diabetic rats after the T3-treatment. The expression of atrial PKC-ε was increased in diabetic rats. This increase was suppressed after T3 administration and the expression was decreased in T3-treated non-diabetic rats. We suggest that the reduced Cx43 phosphorylation in diabetic and hyperthyroid rats can deteriorate a cell-to-cell coupling and consequently facilitate a development of atrial tachyarrhythmia in diabetic or hyperthyroid animals

  Exprese konexinu 43 byla zvýšena jak u diabetu tak i po aplikaci T3, ačkoliv hladiny fosforylované izoformy byly výrazně sníženy. Snížená fosforylace může zhoršit mezibuněčnou komunikaci a tim i srdeční činnost
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181934