Počet záznamů: 1

Contribution of neuronal NO synthase to N-acetylcysteine-induced increase of NO synthase activity in the brain of normotensive and hypertensive rats

 1. 1.
  0338063 - FGU-C 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pecháňová, Olga - Kuneš, Jaroslav - Dobešová, Zdenka - Vranková, S. - Zicha, Josef
  Contribution of neuronal NO synthase to N-acetylcysteine-induced increase of NO synthase activity in the brain of normotensive and hypertensive rats.
  [Podíl neuronální NO syntázy na vzestupu aktivity NO syntázy vyvolaném N-acetylcysteinem v mozku normotenzních a hypertenzních potkanů.]
  Journal of Physiology and Pharmacology. Roč. 60, č. 4 (2009), s. 21-25 ISSN 0867-5910
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/08/0139
  Grant ostatní:VEGA(SK) 2/0178/09; APVV(SK) 0538-07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: N-acetylcysteine * S-methyl-L-thiocitrulline * spontaneous hypertension
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.489, rok: 2009

  The goal of our study was to determine a contribution of nNOS to the increase of brain NO synthase activity induced by chronic N-acetylcysteine (NAC) treatment of young Wistar Kyoto rats (WKY) and spontaneously hypertensive rats (SHR). nNOS seems to be responsible not only for strain differences but also for NAC-induced increase of total NOS activity in the brain

  Cílem studie bylo zjistit podíl neuronální NOS (nNOS) na vzestupu aktivity NO syntázy navozeném chronickým podáváním N-acetylcysteinu (NAC) mladým normotenzním (WKY) a spontánně hypertenzním (SHR) potkanům. NNOS se zdá být odpovědná nejen za kmenové diference v aktivitě mozkové NO syntázy ale i za vzestup celkové aktivity NO syntázy vyvolaný podáváním NAC
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181927