Počet záznamů: 1

Horologium Gerberta z Remeše a časová klimata v raném středověku

 1. 1.
  0338062 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Otisk, Marek
  Horologium Gerberta z Remeše a časová klimata v raném středověku.
  [Horologium according to Gerbert of Rheims and time zones in Early Middle Ages.]
  ProFil. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 23-44 ISSN 1212-9097
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: horologium * Gerbert of Rheims * time zones
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Věhlas Gerberta z Remeše (jako papež Silvestr II.) je již od středověku tradován zejména v přímé vazbě s jeho studiem quadrivia ve Španělsku. Tato studie se zabývá problematikou měření času podle Gerberta a snaží se ukázat, že základní koncepce a znalosti, kterých Gerbert k měření času užívá, jsou takřka výhradně převzaty z latinské (převážně) encyklopedické tradice, s výjimkou díla De utilitatibus astrolabii, které je někdy Gerbertovi připisováno, v němž jsou recipovány arabské i latinské zdroje.

  The fame of Gerbert of Rheims (as a pope Sylvester II.) is since middle ages connected mainly with his study of quadrivium in Spain. This paper deals with timekeeping according to Gerbert and wants to show that the ground of his conceptions and knowledge is almost certainly adopted from the tradition of Latin encyclopedists, excluding the treatise De utilitatibus astrolabii (sometimes attributed to Gerbert), which used Arabic and Latin sources.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181926