Počet záznamů: 1

Apolipoprotein A5 in health and disease

 1. 1.
  0338056 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hubáček, J. A. - Adámková, V. - Vrablík, M. - Kadlecová, Michaela - Zicha, Josef - Kuneš, Jaroslav - Piťha, J. - Suchánek, P. - Poledne, R.
  Apolipoprotein A5 in health and disease.
  [Apolipoprotein A5 ve zdraví i nemoci.]
  Physiological Research. Roč. 58, Suppl.2 (2009), S101-S109 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Grant ostatní:IKEM(CZ) 00023001; GA MŠk(CZ) MEB060808; GA MZd(CZ) NR8895; GAMZd(CZ) NR9393
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: apolipoprotein A5 * plasma triglycerides * myocardial infarction
  Kód oboru RIV: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  High plasma levels of triglycerides (TG) are an independent risk factor in cardiovascular diseases. The importance of APOA5 gene for determination of plasma TG levels has been suggested by the development of transgenic (reduced TG) and knock-out mice (high TG).In Czech population, alleles C-1131 and Trp19 are associated with increased TG and higher risk of myocardial infarction. They also play an important role in nutrigenetics, actigenetics and pharmacogenetics

  Vysoké plasmatické hladiny triglyceridů (TG) jsou důležitým rizikovým faktorem vzniku kardiovaskulárních chorob. Význam APOA5 genu pro výši plasmatických TG vyplynul z vývoje transgenních (nízké TG) a knock-out myší (vysoké TG). V české populaci jsou alely C-1131 a Trp19 sdruženy se zvýšenými TG a vyšším rizikem infarktu myokardu. Tyto alely hrají také důležitou úlohu v odpovědi na nutriční, pohybové či farmakologické zásahy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181920