Počet záznamů: 1

Antonín Kalina. Příspěvek k portrétu českého politika a diplomata

 1. 1.
  0338026 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vašek, Richard
  Antonín Kalina. Příspěvek k portrétu českého politika a diplomata.
  [Antonín Kalina. Contribution to the Portrait of a Czech Politician and Diplomat.]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 63-90 ISSN 1803-9243
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kalina, Antotnín (1870-1922) * Czechoslovak diplomacy, 1918-1922 * Czech Constitutional Progressive Party
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie připomíná politika a diplomata Antonína Kalinu v kontextu činnosti České strany státoprávně pokrokové, kterou Kalina zastupoval jako poslanec na říšské radě od r. 1908. Zvláštní pozornost je věnována jeho činnosti po válce, kdy se stal prvním československým vyslancem v Jugoslávii.

  The study introduces politician and diplomat Antonín Kalina in the context of activities of the Czech Constitutional Progressive Party, which Kalina represented as a deputy at the Reichsrat since 1908. Careful attention is also given to his activities after the war when he became the first Czechoslovak ambassador in Yugoslavia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181894