Počet záznamů: 1

Optical Fiber Elements for Increasing Bioluminescence Coupling

 1. 1.
  0337995 - UCHP-M 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vrbová, H. - Kuncová, Gabriela - Pospíšilová, Marie
  Optical Fiber Elements for Increasing Bioluminescence Coupling.
  [Optický vláknový prvek pro zvýšení detekované bioluminiscence.]
  Proceedings. Bratislava: STU Bratislava, 2009, s. 229-233. ISBN 978-80-227-3105-8.
  [Česko-slovenská konference Trendy v Biomedicínskom Inžinierstve /8./. Bratislava (SK), 16.09.2009-18.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk OC 121; GA MŠk ME 892; GA MŠk ME 893
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: fiber taper * pseudomonas putida TVA8 * bioluminiscence
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie

  Optical fiber biosensors based on monitoring of cell bioluminescence are employed as environmental pollution sensors. An active layer containing bioluminescent cells on the fiber element end face is a basal part of an optical fiber biosensor (OFB). The number of immobilized living cells and light coupling efficiency determine of OFB sensitivity. In this paper, two shapes of optical fiber elements (OFE) are compared; 600 μm polymer cladded silica (PCS) fiber, and tapered quartz element with 6.3 mm diameter on the front end narrowing to 800 μm (length 32 cm). On these ends, cells Pseudomonas putida TV A8 were immobilized in silica matrix. Bioluminescence measurements confirmed a proportionality between the number of cells and bioluminescence. The number of immobilized cells was 105 times higher on the tapered OFE end as compared to the 600 μm PCS fiber. The measured bioluminescence intensity increased 4 times in the tapered OFE case.

  Optické vláknové biosenzory založené na sledování buněčné bioluminiscence jsou využívány jako senzory znečištění životního prostředí. Aktivní vrstva obsahuje buňky produkující bioluminiscenci a je nanesena na konec optického prvku biosensoru. Citlivost senzoru je ovlivněna počtem imobilizovaných živých buněk a účinností vedení signálu. V tomto článku byly srovnány dva tvary optických vláknových prvků; 600 μm PCS vlákno, a křemičitý prvek s průměrem čela 6,3 mm zužující se do 800 µm (délka 32 cm). Na konce těchto prvků byly imobilizovány buňky Pseudomonas putida TVA8 v křemičité matrici. Měření potvrdila úměrnost mezi počtem buněk a bioluminiscencí. Počet imobilizovaných buněk byl 105x vyšší na konci tapetového prvku ve srovnání s 600 μm PCS vláknem. Změřená intenzita bioluminiscence byla 4x vyšší u tapetového prvku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181867