Počet záznamů: 1

Bubble Column with Electrolytes: Gas Holdup and Flow Regimes

 1. 1.
  0337979 - UCHP-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Orvalho, Sandra - Růžička, Marek - Drahoš, Jiří
  Bubble Column with Electrolytes: Gas Holdup and Flow Regimes.
  [Probublávaná kolona v přítomnosti elektrolytů: zádrž plynu a režimy toku.]
  Industrial and Engineering Chemistry Research. Roč. 48, č. 17 (2009), s. 8237-8243 ISSN 0888-5885
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/1110; GA ČR GP104/09/P255; GA AV ČR(CZ) IAA200720801; GA MŠk LA319
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: bubble column * hydrodynamics * surfactants
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 1.758, rok: 2009

  Experiments were performed in a laboratory scale bubble column, to investigate the effect of electrolytes (inorganic salts) on the behavior of bubbly mixtures. Aqueous solutions of three salts were studied, Na2SO4 (p.a. grade), NaCl (p.a. grade), and NaCl (kitchen quality). The gas holdup was measured, and the prevailing flow regime was determined. A simplified method for determining the regime transition based on the spline function was suggested and successfully tested. The main goal was to find whether the dual effect of the electrolyte on the gas holdup and homogeneous regime stability reported earlier for CaCl2 occurs also with other compounds. We confirmed this dual effect for two more solutions. The measurements with NaCl (p.a. grade) were most likely corrupted by salt crystallization inside the orifices of the perforated plate.

  Byly provedeny experimenty v laboratorní bublané koloně za účelem výzkumu vlivu elektrolytů na chování plynokapalinové směsi. Jako kapalná fáze byly použity roztoky různých solí a vzduch jako plynná fáze. Byla měřena zadrž plynu a stanoven režim toku. Bylo prokázáno, že tzv. duální efekt solí na chování kolony má obecnější platnost.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181854