Počet záznamů: 1

Osobnosti v zrcadle dějin. Teoretické a metodologické otázky biografického výzkumu

 1. 1.
  0337963 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vošahlíková, Pavla
  Osobnosti v zrcadle dějin. Teoretické a metodologické otázky biografického výzkumu.
  [Personalities in the mirror of history. Theoretical and methodological questions in biographical research.]
  Metodické problémy moderní biografistiky. Praha: Historický ústav, 2010 - (Makariusová, M.; Vošahlíková, P.), s. 7-10. ISBN 978-80-7286-155-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Biography * Method
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Při zpracování moderních vědeckých biografií je nutné především eliminovat tendence k jednostranné interpretaci sledované osoby.

  The procedures applied in the preparation of modern scientific biographies can cope with the threat of tendentious evaluation of the depicted person.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181841