Počet záznamů: 1

Dolní Věstonice (okr. Břeclav)

 1. 1.
  0337958 - ARUB-Q 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří - Novák, Martin - Nývltová Fišáková, Miriam - Rozková, A.
  Dolní Věstonice (okr. Břeclav).
  [Dolní Věstonice (district Břeclav).]
  Přehled výzkumů. Roč. 50, 1-2 (2009), s. 222-225 ISSN 1211-7250
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Gravettian * palynology * paleoanthropology * 14C dating
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V roce 2008 byly gravettské lokality v Dolních Věstonicích prohlášeny za národní kulturní památku. V článku je podáván souhrn terénního výzkumu na lokalitě. Byl proveden geologický, palynologický a paleoantropologický výzkum. Byla získána nová data pomocí luminiscence a 14C datování. Mezi zvířecím osteologickým materiálem byly identifikovány lidské kosterní pozůstatky převážně horních a dolních končetin.

  In 2008, the Gravettian sites at Dolní Věstonice were declared as a National Cultural Monument. Here we report on field surveys, geological documentation, and new analytical results obtained dutiny the zdar. Of special importance are the luminiscence dates from sediments above and below the cultural layer which place the 14C date from cultural kontext into broader chronostratigraphic framework. The palynological results-phytolits and pollen and the paleoanthropological inventory of 11 newly identified humen fossil specimen, mostly from the upper and košer extremites, were found in various part sof the DV II sites.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181838