Počet záznamů: 1

Tvarožná - Za školou. The results of 2008 excavation season

 1. 1.
  0337941 - ARUB-Q 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Škrdla, Petr - Tostevin, G. - Nývlt, D. - Lisá, Lenka - Mlejnek, O. - Přichystal, A. - Richter, D.
  Tvarožná - Za školou. The results of 2008 excavation season.
  [Tvarožná - Za školou. Výsledky výzkumu z roku 2008.]
  Přehled výzkumů. Roč. 50, 1-2 (2009), s. 13-26 ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800010801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507; CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Moravia * Brno-Basin * Tvarožná * Bohunician * soil micromorphology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  The article presents a first information about the 2008 excavation of a new Bohunician site Tvarožná-Za školou. The geological context of the site is described in detail using stratigraphy, microstrtigraphy, and soil micromorphology approaches. Those analysis are supplemented by a detailed analysis of vertical and horizontal distributions of finds and excavated features. The collection of lithics was analyzed from the point of view of used raw materials, technology, and typology.

  Příspěvek prezentuje první informaci o výzkumu nové lokality Bohunicienu Tvarožná-Za školou v roce 2008. Geologie lokality byla detailně byl studována s ohledem na stratigrafii, mikrostratigrafii a půdní mikromorfologii. Tyto analýzy doplňuje detailní analýza vertikálního rozptylu nálezů a odkrytých situací. Kolekce kamenných artefaktů byla studována s ohledem na surovinu, technologii a typologii.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181826