Počet záznamů: 1

Bear diet, seasonality and migration based on chemical multielemental teeth analysis

 1. 1.
  0337939 - ARUB-Q 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Nývltová Fišáková, Miriam - Galiová, M. - Kaiser, J. - Fortes, F. J. - Novotný, K. - Malina, R. - Prokeš, L. - Hrdlička, A. - Vaculovič, T. - Laserna, J. L.
  Bear diet, seasonality and migration based on chemical multielemental teeth analysis.
  [Výživa, sezonalita a migrace medvěda na základě multiprvkové analýzy zubu.]
  Přehled výzkumů. Roč. 50, 1-2 (2009), s. 27-34 ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800010701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Mammalia * Upper Palaeolithic * Migration * Diet * Seasonality * Multielemental analysis * LIBS * LA-ICP-MS
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  This article presents the Moravan Ware Painted Culture site of Šebkovice on the Czech-Moravian Highland. Although the main aim is the analysis of stratified collection excavated in 2007, the most important finds from surfaře collection are included in analysis. The well excavated and wet-sieved sunken settlement feature yielded a collection of earlier Moravan Painted Ware Culture pottery fragments supplemented by a collection of stone industry, both chipped, polished and osteological materiál. The charcoal Hample from filling of settlement sunken feature yielded an absolute date, which allows a comparison with aother sites from the same time-span within the Modele Danube Region.

  Článek prezentuje výsledky výzkumu na lokalitě Šebkovice (českomoravská vrchovina), kde bylo nalezeno sídliště z doby Moravské malované keramiky. Jak povrchovým sběrem, tak samotným výzkumem včetně plavení získaného materiálu bylo získáno velké množství kamenné štípané a hlazené industrie, keramiky a osteologického materiálu. Z nalezených uhlíku bylo získáno radiokarbonové datum, které bylo srovnáno s dalšími daty ze stejně starých lokalit v Poddunají.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181824