Počet záznamů: 1

Staročeské názvy chorob

 1. 1.
  0337937 - UJC-A 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Černá, Alena M.
  Staročeské názvy chorob.
  [Old Czech Names of Diseases.]
  Praha: Karolinum, 2009. 198 s. ISBN 978-80-246-1485-4
  Grant CEP: GA ČR GA405/05/2084
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * medical vocabulary * lexicum
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Kniha je věnována problematice, která dosud stála stranou zájmu odborníků – vzniku a počátečnímu vývoji staročeské slovní zásoby lékařské. Podrobně popisuje a třídí sémantický okruh staročeských názvů chorob, jejich příznaků a projevů. Je zde představen unikátní soubor těchto názvů, které jsou doloženy citáty ze staročeských lékařských spisů a slovníků. Dokladová část je mimořádně cenná především proto, že je čerpána z památek, které jsou až na výjimky rukopisné, nikdy nebyly vydány a nejsou běžně přístupny široké veřejnosti.

  The book is devoted to issues not representing an object of attention of experts until the present time – the origination and initial development of Old Czech medical vocabulary. The book provides a detailed description, and it classifies the semantic range of Old Czech names of diseases, their symptoms and signs. A unique set of such names is introduced, documented by quotations from Old Czech medical texts and dictionaries. The documentary part is particularly precious especially because it draws from old documents, handwritten with few exceptions, never published and not commonly accessible to the broad public.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181822