Počet záznamů: 1

Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou u Šebkovic a jeho přínos k absolutnímu datování mladého neolitu na Českomoravské vrchovině

 1. 1.
  0337934 - ARUB-Q 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kuča, M. - Vokáč, M. - Nývltová Fišáková, Miriam
  Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou u Šebkovic a jeho přínos k absolutnímu datování mladého neolitu na Českomoravské vrchovině.
  [Settlement unit from Moravan Painted Ware Culture from Šebkovice and thein contribution to radioacrbon dating of young Neolithic on the Czech-Moravian Highland.]
  Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales = Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. Roč. 94, 1/2 (2009), s. 65-88 ISSN 0323-0570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Neolithic * Lengyel Culture * Pottery * Stone industry * Snimal bones * Absolute chronology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek prezentuje výsledky výzkumu na lokalitě Šebkovice (českomoravská vrchovina), kde bylo nalezeno sídliště z doby Moravské malované keramiky. Jak povrchovým sběrem, tak samotným výzkumem včetně plavení získaného materiálu bylo získáno velké množství kamenné štípané a hlazené industrie, keramiky a osteologického materiálu. Z nalezených uhlíku bylo získáno radiokarbonové datum, které bylo srovnáno s dalšími daty ze stejně starých lokalit v Poddunají.

  This article presents the Moravan Ware Painted Culture site of Šebkovice on the Czech-Moravian Highland. Although the main aim is the analysis of stratified collection excavated in 2007, the most important finds from surfaře collection are included in analysis. The well excavated and wet-sieved sunken settlement feature yielded a collection of earlier Moravan Painted Ware Culture pottery fragments supplemented by a collection of stone industry, both chipped, polished and osteological materiál. The charcoal Hample from filling of settlement sunken feature yielded an absolute date, which allows a comparison with aother sites from the same time-span within the Modele Danube Region.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181819