Počet záznamů: 1

The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification and Post-Communism on Political Participation in Europe

 1. 1.
  0337931 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Smith, Michael
  The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification and Post-Communism on Political Participation in Europe.
  [Nerovnost participace: Zkoumání role sociálni stratifikace a postkomunismu na politické participaci v Evropě.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 3 (2009), s. 487-517 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/0109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: political participation * political behaviour * social inequality
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
  Impakt faktor: 0.562, rok: 2009
  http://sreview.soc.cas.cz/uploads/991dd273469237168227df0d6590358f13cbd3ba_SMITHsoccas2009-3.pdf http://sreview.soc.cas.cz/uploads/991dd273469237168227df0d6590358f13cbd3ba_SMITHsoccas2009-3.pdf

  This article compares the determinants of political participation, across 23 European countries, posing the question whether and to what degree social inequalities in political participation differ between post-communist and Western countries. The data for the analysis is from the second round of the ESS survey, conducted in 2004-2005. The article’a analysis demonstrates that the effect of social stauts variables, and mainly gender, on political participaiton are larger across post-communist countries than they are in Western Europe.

  Tento článek je věnován komparaci vlivu sociálně-statusových proměnných na různé formy politické participace mezi postkomunistickými a západoevropskými státy. Použitá data jsou z druhého kola výzkumu ESS provedeného v letech 2004-2005. Analýza článku dokázala, že vliv sociálně-statusových proměnných , zejména pak genderových proměnných na politickou participaci je větší v postkomunistických zemích než v zapadní Evropě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181816