Počet záznamů: 1

Středověký plenář z Načeradce

 1. 1.
  0337927 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Petr, Stanislav
  Středověký plenář z Načeradce.
  [The medieval Načeradec plenarium.]
  Studie o rukopisech. 37-38, - (2009), s. 25-43 ISSN 0585-5691
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: codicology * missal * Načeradec, Czech Republic
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Plenárium z Načeradce patří k deseti nejstarším diecézním misálům, které se v Čechách a na Moravě dochovaly. Jeho vznik může být na základě písma a výzdoby kladen do druhého desetiletí 14. století. Z vlastního misálu zůstala zachována pouze malá část ordinaria a "de tempore" od adventu po čtvrteční officium po čtvrté neděli postní. Původní kalendář byl již počátkem 15. století nahrazen novým; na jeho volných okrajích zanechali v druhé polovině 16. a v první polovině 17. století městští písaři řadu pamětních záznamů.

  The plenarium of Načeradec belongs to the ten eldest diocesan missals which have been preserved in Bohemia and Moravia. It can be dated to the second decade of the 14th century according to its script and decoration. Only a small part of the "ordinarium" and "de tempore" of the proper missal have been preserved. The original calendar was substituted for a new one at the beginning of the 15th century. Municipal scribes recorded in the free margins of the codex a series of memorial entries which became a precious source of knowledge of the everyday life in the second half of the 16th and in the first half of the 17th centuries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181812