Počet záznamů: 1

Výzdoba Misálu z Načeradce

 1. 1.
  0337865 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Brodský, Pavel
  Výzdoba Misálu z Načeradce.
  [The decoration of the Načeradec missal.]
  Studie o rukopisech. 37-38, - (2009), s. 45-50 ISSN 0585-5691
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: codicology * book painting * Načeradec, Czech Republic
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Po stránce výtvarné je Misál z Načeradce skromným kodexem. Výzdoba se omezuje na jedinou figurální iluminaci, a to kánonový obraz Ukřižování; kromě toho rukopis obsahuje již jen filigránové iniciály a písařské verzálky. Kvalita figurální výzdoby je poměrně vysoká. Po slohové stránce se řadí do proudu poklasické gotiky; lineární záhyby draperií naznačují dataci na počátek XIV. století. V soudobé knižní malbě nalezneme jen málo analogií. Relativně nejbližší jsou rukopisy Elišky Rejčky, nejde ale o analogie bezprostřední. Určité shody nalezneme naopak v umění monumentálním, konkrétně nástěnných malbách.

  The missal of Načeradec is a modest codex from an artistic point of view. Its decoration is limited to one illumination only - a canon depiction of the Crucifiction; besides this, the manucript contains only filigree initials and clerical capitals. The quality of its figural decoration is comparatively high. Its style is post-classical Gothic; linear pleats of the draperies imply a date in the beginning of the 14th century. Only a few analogies can be found in simultaneous book painting, e.g. in the decoration of the manuscripts of Eliška Rejčka (Elisabeth Richenza), but these analogies are not immediate. Some correspondence, however, can be found in monumental art, more precisely in mural painting.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181763