Počet záznamů: 1

Ke sporu atomizmus versus holizmus v (psycho)sémantice

 1. 1.
  0337799 - PSU-E 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Filip, Miroslav
  Ke sporu atomizmus versus holizmus v (psycho)sémantice.
  [On the atomism-holism conflict in (psycho)semantics.]
  Struny mysli. Ostrava: Montanex, 2009 - (Petrů, M.), s. 281-290. ISBN 978-80-7225-302-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA406/06/1577
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: semantic atomism * semantic holism * psychological meaning
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Zaměření se na kategorii významu je pro psychologii jednou z možností, jak porozumět a vysvětlit lidské jednání. Tento „psychosémantický“ přístup vychází z předpokladu, že každý jedinec jedná podle toho, jak jsou pro něj různé věci, osoby či události významné, tedy jaký individuální význam pro něj mají. Klíčové otázky psychologického zkoumání významu se týkají např. způsobů, jakými jsou významy mentálně reprezentovány či jak jsou osvojovány v ontogenezi. Přes dílčí pokroky v těchto zkoumáních však dosud panují nejasnosti v zásadních otázkách týkajících se základů pomyslné obecné psychosémantické teorie. Zejména jde o tradiční dilema, zda má význam (respektive jeho psychologická reprezentace) atomistickou či holistickou povahu. Příspěvek se snaží zpřehlednit změť názorů z oblastí analytické filozofie, filozofie mysli, lingvistiky a kognitivní psychologie, které se k tomuto sporu vyjadřují, a nabídnout určité řešení.

  One of promising ways of psychological understanding and explanation of human action is a focus on category of meaning. This “psychosemantic” approach suggests that each individual behaves according to how various elements (events, person, objects, etc.) are meaningful for him/her. Examples of key topics of this psychological research of meaning are mental representations of meanings or problems of acquisition of meaning in ontogenesis. Even though there is a partial progress in this research, there are still unsolved problems of fundamental psychosemantic theory, mainly the classical problem, whether the (psycho) semantics should be atomistic or holistic. The paper tries to review diversity of conceptions developed in a field of (post) analytic philosophy and to formulate a solution. It concludes that the psychosemantic theory is consistent as the holistic theory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181719