Počet záznamů: 1

Biologická účinnost nových typů analogů juvenilních hormonů testovaných na ruměnici pospolné (Pyrrhocoris apterus)

 1. 1.
  0337748 - UEB-Q 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ryšavá, Hana - Pavlík, Milan - Wimmer, Zdeněk - Jurček, Ondřej - Svobodová, Hana - Ryšánek, P.
  Biologická účinnost nových typů analogů juvenilních hormonů testovaných na ruměnici pospolné (Pyrrhocoris apterus).
  [Efficacy of novel juvenile hormone analogs tested on the red firebug (Pyrrhocoris apterus).]
  Úroda. -, - (2009), s. 209-212 ISSN 0139-6013.
  [Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 12.11.2009-13.11.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 2B06024
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: juvenile hormone analog * juvenile hormone * juvenoid
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie

  Analogy juvenilních hormonů jsou fyziologicky aktivní látky ovlivňující vývoj hmyzu. Jiţ od svého objevení jsou díky specifickým vlastnostem povaţovány za velmi vhodná agens při regulaci škodlivého hmyzu. Cílem této práce bylo ověření kontaktní a perorální aktivity nově syntetizovaných juvenogenů na ruměnici pospolné (Pyrrhocoris apterus). Bylo otestováno několik typů esterů alkoholu a kyseliny hexadekanové, esterů karbamátu a sterolu a jejich mateřské juvenoidy. Výsledná biologická účinnost byla vyjádřena v hodnotách ID50 a porovnána s aktivitami juvenoidů, jiţ vyuţívaných v praxi. Nejúčinnějším juvenoidem byl (cis)-isomer s karbamátovou skupinou, z juvenogenů se ukázal jako nejúčinnější (cis) (E)-isomer alkoholu a kyseliny hexadekanové. Účinnost ostatních testovaných analogů byla většinou srovnatelná s komerčně vyuţívanými juvenoidy.

  Juvenile hormone analogs are physiologically active compounds affecting developement of insects. Due to their specific features they are expected to be ideal pest management agens. The purpose of the present study was to evaluate topical and peroral efficacy of the novel juvenogens on the red firebug (Pyrrhocoris apterus). Several types of hexadecanoic acid esters, steroid juvenogens and their parental juvenoids were tested. The final activity was expressed as ID50 values and compared with activities of commercially used juvenoids. The most effective was (cis)-isomer of carbamate juvenoid and (cis) (E)-isomer of alcohol and hexadekanoic acid. The efficacy of other tested analogs was mostly comparable with commercially used juvenoids.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181675