Počet záznamů: 1

Cadmium and Nickel Uptake Are Differentially Modulated by Salicylic Acid in Matricaria chamomilla Plants

 1. 1.
  0337739 - UEB-Q 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kováčik, J. - Grúz, Jiří - Hedbavny, J. - Klejdus, B. - Strnad, Miroslav
  Cadmium and Nickel Uptake Are Differentially Modulated by Salicylic Acid in Matricaria chamomilla Plants.
  [Příjem kadmia a niklu je rozdílně modulován kyselinou salicylovou v rostlinách Matricaria chamomilla.]
  Journal of Agricultural and Food Chemistry. Roč. 57, č. 20 (2009), s. 9848-9855 ISSN 0021-8561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Cinnamyl alcohol dehydrogenase * heavy metals * mineral nutrients
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.469, rok: 2009

  Chamomile (Matricaria chamomilla) is a widely used medicinal plant which also accumulates heavy metals in its above-ground organs. We investigated the effect of the important plant signaling molecule, salicylic acid (SA), on the accumulation of Ni or Cd, by exposing plants over 7 days to 60 mu M solutions of individual heavy metals with or without 50 mu M SA. Special emphasis was focused on phenolic metabolism-related parameters, not only because of their importance for growth and stress tolerance but also because phenolics are potent antioxidants in human diet. In combined treatments, SA stimulated an increase in soluble proteins of roots and reduced their water content. SA reduced total Cd in the shoot and increased Ni. Total and "intraroot" Ni decreased in Ni + SA treatment, while in the case of Cd, only "intraroot" content decreased in Cd + SA treatment, being correlated with cell wall-bound phenolic acids and lignin.

  Heřmánek (Matricaria chamomilla) je léčivou rostlinou, která akumuluje težké kovy v nadzemních orgánech. Vliv kyseliny salicylové (SA) na akumulaci Ni a Cd byl zkoumán při 7 denní expozici rostlin 60 μM roztokům jednotlivých težkých kovů, které obsahovaly nebo neobsahovaly kyselinu salicylovou (50 μM). Zvláštní důraz byl kladen na parametry související s metabolismem fenolických látek. Vliv kyseliny salicylové na metabolismus fenolických látek, a signální úloha ROS jsou diskutovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181667