Počet záznamů: 1

Interactions of oxidatively modified calf skin collagen with platelets and phagocytes

 1. 1.
  0337737 - BFU-R 2010 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
  Číž, Milan - Čížová, Hana - Pejchalová, Kateřina - Jančinová, V. - Goshev, I. - Mihaylova, B. - Nosál, R. - Lojek, Antonín
  Interactions of oxidatively modified calf skin collagen with platelets and phagocytes.
  [Interakce oxidativně modifikovaného kolagenu z telecí kůže s krevními destičkami a fagocyty.]
  Neuroendocrinology Letters. Roč. 30, č. 1 (2009), s. 128-132 ISSN 0172-780X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/07/1511
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: collagen * phagocytes * platelets
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 1.047, rok: 2009

  The hypothesis that collagen, platelets, and professional phagocytes cooperate to modulate the oxidative burst of phagocytes and the extent of oxidative stress was proved.

  Byla potvrzena hypotéza, že kolagen, krevní destičky a profesionální fagocyty spolupracují v modulaci oxidativního vzplanutí fagocytů a rozsahu oxidativního stresu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181665