Počet záznamů: 1

Nové nálezy eneolitických hrobových celků z českého Slezska

 1. 1.
  0337724 - ARUB-Q 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Juchelka, Jiří
  Nové nálezy eneolitických hrobových celků z českého Slezska.
  [A new eneolithic graves in the Czech Silesia.]
  Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales = Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. Roč. 94, 1/2 (2009), s. 89-97 ISSN 0323-0570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Czech Silesia * Upper-Silesia Lengyel group * Bell beaker Culture * Chlopice - Veselé group
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V letech 2007 a 2008 provádělo opavské pracoviště Archeologického ústavu AV ČR v Brně v blízkém okolí Opavy dva rozsáhlé záchranné výzkumy, při kterých byly zachyceny neolitické a eneolitické hrobové celky. Na katastru Malých Hoštic byl v roce 2008 zkoumán hrob hornoslezské lengyelské skupiny datovaný do II./III. fáze HLS. V rámci stejného výzkumu byl na východním okraji katastru Kateřinek nalezen hrob lidu zvoncovitých pohárů. V roce 2007 bylo na katastru Kylešovic zkoumáno pohřebiště se 42 hroby skupiny Chłopice – Veselé.

  V letech 2007 a 2008 provádělo opavské pracoviště Archeologického ústavu AV ČR v Brně v blízkém okolí Opavy dva rozsáhlé záchranné výzkumy, při kterých byly zachyceny neolitické a eneolitické hrobové celky. Na katastru Malých Hoštic byl v roce 2008 zkoumán hrob hornoslezské lengyelské skupiny datovaný do II./III. fáze HLS. V rámci stejného výzkumu byl na východním okraji katastru Kateřinek nalezen hrob lidu zvoncovitých pohárů. V roce 2007 bylo na katastru Kylešovic zkoumáno pohřebiště se 42 hroby skupiny Chłopice – Veselé.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181653