Počet záznamů: 1

Hraboš polní - závažný škůdce v sadech

 1. 1.
  0337717 - UBO-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Heroldová, Marta - Zapletal, M. - Obdržálková, D.
  Hraboš polní - závažný škůdce v sadech.
  [Common vole – pest species in orchards.]
  Zahradnictví. Roč. 2010, č. 1 (2010), s. 68-69 ISSN 1213-7596
  Grant CEP: GA MZe QH72075
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: common vole * pest species * orchards
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

  Hraboš polní je především známý svými škodami v zemědělských plodinách ale škody vznikají i v sadech a v lesních výsadbách. Jako příklad uvedeme velké škody, které vznikly na jaře 2006 v sadech na střední Moravě. Až 62% stromků tam bylo úplně zničeno ohryzem kůry. Vznik škod byl zapříčiněn zvláště zanechanými a neošetřenými pruhy trávy mezi řadami stromků, kde se hraboš v létě namnožil a množstvím slehlého sněhu, který ležel dlouho do jara a který zabraňoval přístupu hrabošů k přirozené potravě.

  Common vole is known to be pest species in crops but it is also grave pest in orchards and forest regeneration. For example in spring 2006, vast impact of voles was recorded in central Moravia in most of the orchards. In some up to 62% of the young apple trees were totally damaged. It was caused above all by presence of grass stripes between the tree rows where voles were living during the vegetation period by high population densities of the voles in previous year and by long lasting and heavy snow cover during the winter.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181648