Počet záznamů: 1

Genome organization and comparative genomics

 1. 1.
  0337708 - UEB-Q 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Devos, K. M. - Doležel, Jaroslav - Feuillet, C.
  Genome organization and comparative genomics.
  [Organizace genomu a srovnávací genomika.]
  Wheat: Science and Trade. Iowa: Wiley-Blackwell, 2009 - (Carver, B.), s. 327-367. ISBN 978-0-8138-2024-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Wheat * genetic mapping * physical mapping
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  This chapter summarizes current trends in genomics of wheat. Detailed genetic maps have been generated for wheat (using RFLP, SSR, SNP and DArT methods). All maps are available on GrainGenes. Common sets of markers can be used to establish the relationship between the wheat genome and those of other species within the Poaceae family. Analysis at the DNA sequence level of regions that are orthologous at the map level has shown that marker orders are highly conserved between species. Map-based gene isolation in wheat has become a reality and map-based cloning strategies in wheat are developing. A global physical map of the polyploid wheat genome is in progress. Current projections for the number of genes present in the hexaploid wheat genome vary from 108,000 to 300,000. Genes are organized in gene islands. The next big target is to obtain the sequence of the wheat genome. Knowledge of all genes and their function will allow highly efficient and targeted improvement of wheat.

  Kapitola se snaží postihnout současné trendy v genomice pšenice seté. Byly vyvinuty genetické mapy pšenice (s využitím RFLP, SSR, SNP a DArT technologií), všechny přístupné na GrainGenes, které jsou využívány ke stanovení vztahů mezi genomy uvnitř čeledi Poaceae. Analýza sekvencí DNA ortologních oblastí map ukazuje na vysokou konzervovanost v pořadí markerů mezi druhy. V současnosti probíhá klonování významných genů s využitím genetických map pšenice. Jsou konstruovány fyzické mapy pro všechny chromozómy hexaploidní pšenice, a to s využitím knihoven DNA konstruovaných z chromozómových ramen, která jsou izolovaná tříděním průtokovou cytometrií. Na základě dosud získaných dat se odhaduje, že genom hexaploidní pšenice obsahuje 108 000 až 300 000 genů, organizovaných v genomu v genově bohatých oblastech. dalším cílem je získání sekvence celého genomu pšenice. Znalost všech genů a jejich funkce umožní vysoce efektivní a cílené vylepšení pšenice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181642